Vanliga frågor och svar

APT3 är godkänd i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland och på Åland.

Nej, den är testad och godkänd enligt EU normer.

Displayen är väl läsbar mellan -30 och +80 grader.

Utan problem, då den sitter lös i sin hållare. Extra hållare kan köpas där APT säljes.

APT3 är helt sluten och blir förstörd om den öppnas. Samtidigt försvinner garantin.

Det tillåter inte lagen. Bilen måste i så fall flyttas till ny plats

Nej, APT3 ställer automatiskt om mellan sommar- och vintertid samt skottår. Förutsätter att datum är korrekt inställt.

Kontrollera att rätt datum är inställd på din p-skiva.

Enligt bruksanvisning i APT3 (PARKERING FÖRE TIDSBEGRÄNSNINGEN BÖRJAT GÄLLA ”Om ankomsten sker före tidsbegränsningen som anges på P-skylten ställs klockslaget när begränsningen börjar t.ex kl 9.00 genom att trycka på på SET-knappen tills rätt tidpunkt visas på displayen”)

APT3 kan användas i utlandet om bilen är registrerad i Sverige, Norge, Danmark, Estland eller Åland. Den måste dock ställas in för det i landet gällande inställningar (framförflyttning)

När du parkerar visas först realtid efter 20 sek och efter ytterligare 20 sek närmaste följande hel- eller halvtimme i Sverige och Åland, närmaste kvart i Danmark och realtid Norge och Estland enligt de regler som gäller.
Ändring av framflyttningstid kan du enkelt göra själv. Tryck bara på SELECT i 10 sek då visas F:30, F:15 eller F:00. Tryck sedan på SET tills önskad framflyttningstid visas.

OBS Funktionen träder i kraft efter att displayen visat rullande hjul.

Ca 1½ år men vi har valt att APT3 går redan när du köper den och därför kan du behöva byta tidigare. Vi använder vanliga AAA-batterier som du troligen har hemma. Apt 4 har ett lithium batteri som heter 2450 och när man köper ett nytt räcker det i ca 2 år

LED-lampan på baksidan börjar blinka när det är dags att byta batterier, samtidigt visas texten lo:b omväxlande med tiden på displayen. OBS! LED-lampan blinkar endast under körning för att spara batteri.

Nej, APT är testad av ett flertal testinstitut och klarar de höga krav och normer som gäller.

Se vår hemsida. https://autoparktime.se/sa-fungerar-den/batteribyte/ Observera att vända batteriernas + och –pol rätt.

APT4 har en lite mer påkostad design och finish, du erhåller en biljetthållare i samma design och batterierna skiljer sig. I övrigt så är funktion och programvara likvärdiga.

Om APT3 eller APT 4 är defekt pga tillverkningsfel täcker vi din P-bot om kopia på den skickas in till oss med inköpskvitto (Garantin täcker inte fel på batterier, inställningar eller bristfällig montering).

Klicka här för att kontakta oss

Ja! Den fungerar i alla bilar, även elbilar.

C:a 20 sek efter du stannat visas först realtid, efter ytterligare 20 sek visas parkeringstidpunkt enligt gällande regler.

Nej, men du kan köpa en komplett hållare med rengöringsduk på vår hemsida i webbshoppen. Klicka här

Du får ha den var du vill i framrutan i Sverige. (I Danmark måste P-skivan sitta i nedre högra hörnet av vindrutan)

I Maj 2020 gjorde vi en ändring i programvarorna som tillåter avstängning av denna funktion. Om det blir aktuellt så återkommer vi med instruktioner för detta.

Återförsäljare