Social plastic

Plastkomponenterna i
APT3-II är tillverkade i
Sverige av Social Plastic®
plastråvara.

Social Plastic® är plastråvara från insamlad plast från världens hav. Social Plastic ger människor i utsatta områden möjlighet att tjäna ihop till mat, el, skolavgifter och mycket annat genom att samla in plast och gör samtidigt att mängden plast i våra hav reduceras.

www.plasticbank.com