Så fungerar den

Parkera och gå från bilen!

Autoparktime är försedd med en accelerometer som känner av bilens rörelser.
Autoparktime är helt automatisk och ställer in sig själv varje gång du parkerar bilen.
Det enda du behöver göra är att parkera och gå från bilen!

Vid användning i länder med andra regler kan framflyttningstiden lätt ändras. Se instruktionsboken.

1. När du kört ca 20 sek visar displayen ”rullande och blinkande hjul”

2. När du stått stilla ca 20 sek visar den hur mycket klockan är.

3. När du stått ytterligare 20 sek visar den närmast kommande hel- eller halvtimme (enligt gällande svenska bestämmelser).

Montering

Tiden är redan inställd från fabrik och det enda du behöver göra är att montera den på 1 minut. Sen är det klart!

Se till att vindrutan och hållaren är minst +15°. På vintern kan du värma rutan med defrostern, en
hårtork eller ändå enklare, med en plastpåse med varmt vatten. Gör rent rutan med den bipackade våtservetten (använd inte andra våtservetter som ofta innehåller fett) och låt rutan torka.
Avlägsna skyddstejpen och tryck fast P-skivan på en relativt plan yta av vindrutan.
Lossa APT:n från ramen, och tryck sedan direkt på ramen över varje bit tejp.

APT3-II är placerad i en hållare
Lyft upp APT3-II ur hållaren på vindrutan vid batteribyte, tidsinställning och vid rengöring av vindrutans insida.

APT4 M-II fästs magnetiskt mot ramen
Ta loss APT4M-II från magnetramen på vindrutan vid batteribyte, tidsinställning och vid rengöring av
vindrutans insida.

Tid och datum

APT3-II och APT4 Magnetic-II

Med SELECT-knappen väljer du vilken siffra du vill ändra.
När du trycker på SELECT visas först aktuell tid.
Om du trycker en gång till blinkar de första siffrorna som då kan ändras med SET-knappen.

Y= År

n= Månad

d= Dag

OBS! Rätt datum måste vara inställt eftersom Autoparktime helt automatiskt växlar mellan sommar- och vintertid.

Batteribyte

APT4 Magnetic-II

När det är dags att byta batterier blinkar den lilla LED-lampan på baksidan av P-skivan, samtidigt visas texten ”lo:b” omväxlande med tiden på displayen.

Ta loss APT4 M-II från magnetramen på vindrutan. Batteriluckan finns på sidan av ATP4-II. Batteriet är 1 st av typ CR 2450. Batteriets pluspol ska placeras uppåt i batteriluckan.

APT3-II

När det är dags att byta batterier blinkar den lilla LED-lampan på baksidan av P-skivan, samtidigt visas texten ”lo:b” omväxlande med tiden på displayen.

Lyft upp APT3-II ur hållaren på vindrutan så ser du batterierna. Batterierna är 2 st av typ AAA.

Återförsäljare