Garantivillkor

Garanti mot P-böter

Vi tillverkar våra P-skivor i en högteknologisk miljö och spar varken på tillverknings- eller komponentkostnader. Vi har snart tillverkat en halv miljon Autoparktime P-skivor och antal reklamationer har varit försumbara. Skulle ni ändå råka ut för en P-skiva som inte fungerar som den ska så har vi en unik bötesgaranti för er trygghet. 

Du ska alltid kunna lita på din Autoparktime P-skiva. Vårt motto är: Montera den på 1 minut och sedan kan du ”glömma P-skivan”! 

Villkor för produktgaranti

För både APT3-II och APT4M-II gäller en garanti för tillverkningsfel under 2 år från inköpsdagen.

Garantin gäller ej yttre skador eller om t ex försök att öppna P-skivan eller annat ingrepp gjorts och omfattar ej fel pga svagt eller defekt batteri.

 

Villkor för bötesgaranti

Om APT3-II eller APT4M-II är defekt pga tillverkningsfel täcker vi din P-bot om kopia på den skickas in till oss med ditt inköpskvitto.

Bötesgarantin gäller ej tid- eller datuminställningar, montering av P-skivan och omfattar ej fel pga svagt eller defekt batteri.

Hantering av felande p-skiva

Fyll i skaderapport och skicka defekt P-skiva jämte reklamationsrapport, inköpskvitto, eventuell P-bot och bild från P-bolaget till nedanstående adress.

Om vi vid test ej kan konstatera något fel enligt ovan ser vi oss nödsakade debitera SEK 150:- + moms för vårt arbete.

Kontakta support

Fyll i samtliga uppgifter nedan för att komma i kontakt med support.

Återförsäljare